STOP PERSECUCIÓ. Moviments forçats i dret d\'asil per raó LGTBIQ+

La psicòloga del Centre EXIL Patricia Jirón participa a la Jornades STOP PERSECUCIÓ: Moviments forçats i dret d'asil per raó LGTBIQ+ que té lloc a Sabadell els dies 16, 17 i 18 de maig al Casal Pere IV. Organitza Ca l'Enredús i Actua Vallès i hi pariticpen més de 20 orgnaitzacions especilitzades en aquest àmbit. El format de treball serà en taules de discussió al voltant de temes compartits. L'assistència com a públic és oberta.

La discriminació, càstig i persecussió per raons d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere que existeix en molts països, força persones a abandonar els terrritoris d'origen i a sol·licitar protecció internacional. Les seves trajectòries es fan més complexes, necessitant abordar la interseccionalitat dels perfils migratoris i demandants d'asil. Com s'estableix quins són els països segursi quins no? Com contribueixen les polítiques sobre migració a construir la imatge de les demandants d'asil? Com construeix el relat de persecussió i en base a quins criteris seran classificades? Les agents involucrades, siguin institucions, tècniques o entitats i moviments socials, molts cops es troben atapades o amb dificultats a l'hora d'acompanyar la realitat de les persones LGTBI que sol·liciten protecció internacional. Aquesta realitat esdevé indisociable dels processos econòmics, socials i culturals que la construeixien.

Per a més informació, aquí adjuntem el programa.

programa_jornades_stop_persecucio.pdf