Publicació de l'Informe de l'Observatori de les discriminacions a Barcelona 2022

Presentem la publicació de l'informe l'Informe de l'Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2022, redactat pel Centre de Recursos en Drets Humans i l'Oficina per la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona i amb la participació del Centre EXIL. 
Enguany recull les 631 situacions de discriminació reportades el 2022, i analitza a qui s'està discriminant, qui ho està fent, a on, per quins motius, a través de quines accions, quins drets s'estan vulnerant i quina resposta s'està donant des de les entitats i l'Administració pública. Els resultats de l’informe indiquen que el racisme i la xenofòbia són, per cinquè any consecutiu, els motius que més situacions de discriminació registren. A continuació hi ha l’LGTBI-fòbia i la salut, com a segon i tercer motius.
informe_discriminacions_2022.pdf